GENEL BİLGİLER

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE KULÜPLERİ KURULUŞ ŞEKLİ

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci Kulüplerinin/Topluluklarının kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Koordinasyon Kurulu tarafından yapılmaktadır. Faaliyet alanlarına göre Kulüpler ve Topluluklar olmak üzere iki türde kurulabilirler.

Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri; kuruluş, güncelleme, etkinlik ve diğer işleyiş süreçlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

TOPLULUK & KULÜP KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hazırlanan Kulüp Kurma -Güncelleme Belgelerinin;
Kulüp başvuruları için her yıl Şubat ayı sonuna kadar ilgili akademik birime,
Topluluk başvuruları için her yıl Mart ayı sonuna kadar SKS' ye iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır.

Yeni Topluluk/Kulüp Kurmak İçin Gerekli Belgeler

a) Topluluk/Kulüp Tüzüğü     Örnek Dosya için tıklayınız
b)Topluluk/Kulüp Üye Bildirim Formu (en az 18 öğrenci)     Örnek Dosya için tıklayınız
c)Kuruluş/Güncelleme Talep Formu     Örnek Dosya için tıklayınız
ç)Faaliyet Planı     Örnek Dosya için tıklayınız
d)Danışman Kabul Formu     Örnek Dosya için tıklayınız

Kulüp Güncellemek İçin Gerekli Belgeler

a)Kuruluş/Güncelleme Talep Formu     Örnek Dosya için tıklayınız
b)Topluluk/Kulüp Üye Kayıt Formu (en az 18 öğrenci)     Örnek Dosya için tıklayınız
c)Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu     Örnek Dosya için tıklayınız
ç)Faaliyet Planı     Örnek Dosya için tıklayınız
d)Önceki Dönem Faaliyet Planı Sonuç Bildirimi     Örnek Dosya için tıklayınız
e)Yıllık Faaliyet Plan Harici Gerçekleştirilen Faaliyetler Bildirimi     Örnek Dosya için tıklayınız
f)Danışman Kabul Formu     Örnek Dosya için tıklayınız