Toplam Faaliyet Sayısı

706 100% Complete

Konferans/Kongre/ Panel Yüzdesi

23% 706%

Konser/ Sergi Yüzdesi

1% 1%

Seminer/ Çalıştay/Sempozyum Yüzdesi

9% 9%

Film Gösterimi / Belgesel/ Teknik Gezi/Diğer Yüzdesi

46% 46%
TOPLULUK SAYISI
KULÜP SAYISI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TOPLAM ÜYE SAYISI

Öğrenci Toplulukları

-Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle personelinin , tiyatro sanatına olan bağlılıklarını arttırmak, aktif şekilde görev almalarını sağlamak , -Üyelerin ve üniversite öğrencileri
DETAYLI BİLGİ
Medeniyet değerlerimiz çerçevesinde kültürel ve sosyal programlar organize ederek konferans, panel, şiir dinletisi, seminer, tiyatro, konser, yazar-okur buluşması, kitap kritiği, sinema atöl
DETAYLI BİLGİ
AKUT Öğrenci Topluluğu, üniversitemiz öğrencilerinei personeline ve Afyon halkına temel afet bilincini kazandırmak, öğrencilerine ve üyelerine sosyal sorumluluk projeleri, eğitim ve semine
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemizde Erasmus değişim programlarını tanıtmak, değişim programları ile ilgili gelen öğrenci ve personellere üniversitemizi ve şehrimizi tanıtmak, öğrenci değişim programlar
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe üniversitesi öğrencilerinin Milli Birlik ve Beka Şuurunun geliştirilmesi, ve bu konudaki hassasiyetlerin artırılması için çalışmalar yapmak temel amacımızdır. Bu bağlamd
DETAYLI BİLGİ
Üniversite öğrencilerinin hem akademik hem de iş yaşamlarına destek olmak hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak, hedefleri doğrultusunda iş ve staj konusunda yardımcı olmak ve sosy
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemizde aktif motosiklet kullanıcıları ile potansiyel kullanıcılarının trafik kurallarına uygun ve güvenli bir şekilde sürüş yapmalarını sağlamak üzere bilinçlendirmek, traf
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Gençlerin oyun girişimcisi olabilmeleri, oyun gir
DETAYLI BİLGİ
Öğrencilerin; Atatürk ve Cumhuriyetimiz hakkında bilgi birikimlerini geliştirmek, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birer genç olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Atatürk\\\\\\\'ün dü
DETAYLI BİLGİ
1.Yapılacak akademi okumaları ile tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı, islam ve düşünce geleneğini tanıtmayı, ilmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve ba
DETAYLI BİLGİ
1. Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirilmesine destek sağlamak. 2. Bilişim topluluğu üyelerinin serbest zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirilmesini sağla
DETAYLI BİLGİ
Coğrafya bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak, Türkiye\\\'nin coğrafi yapısını anlatan seminer ve konferanslar düzenlemek- çevre bilincini geniş kitlelere yaymak.
DETAYLI BİLGİ
1)Bu topluluğun amacı, çocuk haklarını hedef kitlelere anlatmak, korumak ve gözetmek, eğitimcileri bir araya toplayarak topluma hizmet etmektir. 2)Bu topluluk, çocukların doğru sosyalleşm
DETAYLI BİLGİ
1.Dağcılık faaliyetleri adı altında,trekking, hiking, kaya tırmanışı (bouldering ,uzun duvar tırmanışı,ferrata vs.) alpin stil etkinlikler gerçekleştirmek, öğrencilere dağcılık faa
DETAYLI BİLGİ
Uzak doğu ülkelerini sosyo-kültürel, ekonomi, tarih, teknoloji, eğitim ve dil açısından uzağı yakın ederek daha yakından onları bize, bizi onlara tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Uzak D
DETAYLI BİLGİ
Edebiyat alanındaki önemli eser ve yazarların tanıtılması amaçlanmakta ve bu amaç doğrultusunda çeşitli konferans, söyleşi ve paneller düzenlenmesi öngörülmektedir.
DETAYLI BİLGİ
1.Engellilerin üniversite esnasında yaşamış oldukları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler de bulunmak. 2. Engelli öğrencilere eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak
DETAYLI BİLGİ
1.Etik ilkelerinin ve uygulamalarının araştırılması,belirlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. 2.Etik kültürünü geliştirmek, yerleştirmek ve gençlerin
DETAYLI BİLGİ
uluslararası camiada popülaritesi gün geçtikçe artan \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" eğitim standartının,
DETAYLI BİLGİ
1.Üyelerinin fotoğraf hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek 2. Üyelerinin yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermek 3. Üyelerinin fotografik çalışmalarını se
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi\\\\\\\'nin önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik döneminde aldığı derslerin yanında kongre,sempozyum, konferans
DETAYLI BİLGİ
Türk Kızılayının yedi temel ilkesi doğrultusunda nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu oluşturan gençlerimizin zarar görülebilirliğini azaltmak adına hizmet etmek. İlimizde yürütülen
DETAYLI BİLGİ
Yönetenin ve yönetilenin giderek değişip geliştiği dünyamızda gelecekteki bu olası mümkün gelişmelere ve değişikliklere hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve liderlik kelimesinin ve vas
DETAYLI BİLGİ
1.Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadelesi toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bi
DETAYLI BİLGİ
1. Türkiye\'deki kültürel ve geleneksel mirasın temelde geleneksel halk oyunları ve danslarla canlanmasını ve farklı gruplara ulaştırılmasını sağlamak. 2. Öğrencilerin bu toplulukta g
DETAYLI BİLGİ
Bu topluluğu amacı AKÜ öğrencilerine yönelik havacılık ve RC Araçlarla ilgili eğitim, tasarım, montaj geliştirmek ve yarışma faaliyetlerini geliştirmektir.
DETAYLI BİLGİ
1.Medeniyetin, \\\\\\\"Bir topluluğun maddi ve manevi alanlarına, edebiyat güzel sanatlar, ilim, fikir ve felsefe, teknik, ve ahlak alanlarına, ortak bir yön, neşe, hüzün, hız ve ortak motifl
DETAYLI BİLGİ
Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal kültürel etkinlikler(geziler, seminerler, amaçlarına uygun sporsal faaliyetler vb.) Liseler ve Üniversite arasındaki bağı geliştirmek. Hem lise hem
DETAYLI BİLGİ
İşletme ve ekonomi topluluğunun amaçları: Afyon kocatepe üniversitesi bünyesinde bulunan öğrencilerin bütününe hitap eden, öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin yanında kişi
DETAYLI BİLGİ
Topluluğumuzun ismi doğrultusunda yardımın devamlılığını sağlamak.Peygamber Efendimizin Müslüman Müslümanın din kardeşidir.Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez. Her kim Müslüman
DETAYLI BİLGİ
-İzci ve izci liderliği ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek. -İzcilik faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlarla işbirliği yapmak. -Arama ve kurtarma, insani yardım v
DETAYLI BİLGİ
-Üniversitemizde kalite kültürünün içselleştirilmesi ve gelenek haline getirilmesini sağlamak. -Kalite yönetim süreçleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. -Üniversitemizin gelişme
DETAYLI BİLGİ
Üniversite gençliği ile beraber zararlı tüm bağımlılıklara karşı (tütün,alkol, madde teknoloji) farkındalık oluşturmak; sağlıklı, ahlaklı, başarılı bir nesil yetişmesine yardı
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri bisiklet binmek ve bisiklet bilinci oluşturulması, bisikletli yaşamın benimsenmesinin ve kültürel gezilerin koordine edilmesi için kurulmuştur
DETAYLI BİLGİ
Tarihimizin önemli unsurlarından olan Türk okçuluğunun hak ettiği değeri görmesi, unutulan değerlerimizi yaşatmak ve tekrar yaygınlaştırmak; başta okçuluk olmak üzere ata sporlarımız
DETAYLI BİLGİ
-Afyon Kocatepe Üniversite kütüphanelerinin tanıtılması. -Afyonkarahisar ve diğer illerde bulunan Üniversite ve halk kütüphaneleriyle koordineli bir şekilde çalışarak projeler üretmek.
DETAYLI BİLGİ
a) Genel amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak
DETAYLI BİLGİ
1.Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine, bilimsel tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel projelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak, 2. Topluluk bünyesinde bulunan öğrenc
DETAYLI BİLGİ
Kamu Denetçiliği Kurumu\\\' nun (ombudusmanlık) üniversite bünyesinde tanıtımını ve çalışma alanını çeşitli faaliyetler aracılığıyla bilgilendirilmesinin yapılması.
DETAYLI BİLGİ
- Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti Topluluğu olarak temeldeki ilkemiz 600 yıl cihana adaletle hükmetmiş, pek çok milletleri tek bir çatı altında toplamış olan Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
DETAYLI BİLGİ
Ötüken Fikir Ve Araştırma Öğrenci Topluluğu olarak amacımız Türk-İslam Medeniyetini tanıtmak. Geçmişten günümüze kadar değerlerini kaybetmeyerek gelen Türk adet, gelenek ve görenek
DETAYLI BİLGİ
Bilim, hobi ve rekreasyonel amaçlı robot tasarımları yapmak ve ilgili alanlardaki yarışmalara katılmak.
DETAYLI BİLGİ
-Satrancı üniversite bünyesinde ve Afyon\\\' da yaygınlaştırmak. - Satranç turnuvaları düzenlemek ve geleneksel turnuvalar yapmak - Satranç bilmeyenlere satranç eğitimi vermek.
DETAYLI BİLGİ
-Günlük film gösterimleri düzenlemek -Sinema kültürü konusunda öğrencileri bilgilendirmek -Gösterime girmeyen ulusal ve uluslararası film festivallerinde başarı kazanan filmleri göster
DETAYLI BİLGİ
Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğunun amaçları; 1. Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini artırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamak. 2. Öğren
DETAYLI BİLGİ
-Doğal ve küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda toplum genelinde farkındalık oluşturmak. - Özellikle şehirlerde daha az karbon salınım stratejileri önermek. - İklim de
DETAYLI BİLGİ
Türk Müziği\\\\\\\'nin geleneksel form yapısına uygun türlerini (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Saz Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Türkçe Sözlü Pop Müziği vb.) yaşat
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine hitap eden bu topluluk, Türkçenin en eski kaynaklarından günümüze üyelerimizle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, Türkçenin doğr
DETAYLI BİLGİ
Uluslarasası Öğrenci Topluluğunun amaçları: 1. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik sağlamak. 2. Üniversitemizde okuyan uluslararası
DETAYLI BİLGİ
1. \\\\\\\"Kültür bir toplumun yıllar hatta asırlarda günümüze gelen bilim, eğitim, ahlak, sanat, hukuk, örf ve adet değerlerinin bütünüdür.\\\\\\\" tanımından yola çıkarak akademik
DETAYLI BİLGİ
1. YABAN Hayatı Gönüllüsü Topluluk Üyelerine Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayvan Hastanesine getirilen ve ülke genelinde yardıma muhtaç yab
DETAYLI BİLGİ
1) Yazılım farkındalığı oluşturmak, 2) Yazılım ve ekonomi ilişkisini/bağlantısını farkettirmek, 3) Zaman ve mekanda sınır tanımayan yazılıma yönlendirerek en kıt kaynak olan va
DETAYLI BİLGİ
Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi ve sürdürülebilir kültür bilinci oluşturmasına çalışmak. Kulüp üyelerinin, akademik ve sosyal gelişmele
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamak. 2. Başta Yönetim ve Siyaset olmak üzere yine bu alanlarl
DETAYLI BİLGİ

Öğrenci Kulüpleri

Bankacılık ve Sigortacılık sektörüyle ilişkide olmak, ilgili sektörlerden işletmelerle ve çalışanlarla söyleşi, sempozyum, çalıştay vb. gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilere bi
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemizin adını olumlu yönde duyurmak, donanımlı bir bölüm haline gelmek, matematiğin bilinmezliğini, güzelliğini, bilimlerini ortaya çıkarmak ve hayatımızın her alanında matem
DETAYLI BİLGİ
Bölümümüzde bulunan öğrencilerin yapacağımız etkinlik ve projelerde alanlarını daha iyi tanıyıp, kendilerini alanlarında geliştirmesini amaçlamak.
DETAYLI BİLGİ
Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin ve biyomedikal teknolojilerine ilgi duyan diğer akü öğrencilerinin birlikte faaliyet yapmaları, proje geliştirmeleri, toplantı ve gezi düzenlemeleri
DETAYLI BİLGİ
Yüksekokul öğrencilerine ve kendisini dış ticaret alanında geliştirmek isteyenlere yönelik, eğitici ve yol gösterici çalışmalar, programlar düzenleyerek hem bölümümüzü tanıtmak hem
DETAYLI BİLGİ
1. Elektrik enerjisini içinde barındıran bölümlerdeki arkadaşlarla ortaklaşa çalışmak, kulübümüze üye olmalarını ve kulübümüzün faaliyetlerine katılımını sağlamak, 2. Yeni ge
DETAYLI BİLGİ
Kulübümüzün amacı üniversitemizde ve ülkemizde AKÜ Felsefe Kulübü olarak vizyon oluşturmak, insanları felsefedeki düşünsel faaliyetlerini arttırmak.
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemizde gastronomi bilinci oluşturmak ve gastronomi ve mutfak sanatlarına ilgi duyan öğrenci ve akademisyenler için etkinlikler düzenlemek.
DETAYLI BİLGİ
Yeni açılan fakültemizde sosyal ilişkileri arttırmak, hukuk eğitimini pekiştirmek asıl amaçlarımızdandır. Hukukçu adaylarının özgür düşünebilmesi için gereken alt yapının kült
DETAYLI BİLGİ
GENEL AMAÇLAR: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, b
DETAYLI BİLGİ
Gıda Mühendisliği öğrencilerinin mesleki gelişimleri için kuvvetli bir temel oluşturarak ve öğrencilerin gıda uygulamaları ve ilkeleri hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olm
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrenciler ile Harita Mühendislerini ve bu alandaki bilim insanlarının sosyal, kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak. 2. Öğrencileri hukuki, akademik ve ekonomik olanaklar
DETAYLI BİLGİ
Kulübün amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bünyesinde teknik gezi, sosyal faaliyetler, uygulamalı eğitimler, ders içi ve dışı etkinlikler, yerel ve ulusal çapta organ
DETAYLI BİLGİ
Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanların
DETAYLI BİLGİ
İslami Araştırmalar Kulübü ismine yaraşır olarak her türlü bilim, felsefe ve dini yönde öğrencilerin gelişimini sağlamak, islami araştırmalar yapmak ve bu yönde kültürel faaliyetler
DETAYLI BİLGİ
Kimya bilimini tanıtmak, kulüp eğitim, sosyal ve iş hayatlarına fayda sağlayabilecek çalışmalar yapmak.
DETAYLI BİLGİ
Kulübümüzün amacı; maliye bölümü ve iibf öğrencilerini mali konularda daha bilinçli olmalarını sağlamak, alanları ile ilgili çalışmalara ve araştırmalara teşvik etmek ülke çapı
DETAYLI BİLGİ
Matematik eğitimi ile ilgili olarak popüler düzeyde araştırma ve çalışmaların yapılmasını sağlamak, daha geniş kitlelere matematiği sevdirmek ve yaygınlaştırmak, öğrencileri kült
DETAYLI BİLGİ
Mekatronik mühendisliği öğrencilerini tek bir çatı altında toplamak, mekatronik mühendisliğinin faaliyet gösterdiği alanlarda kulüp üyelerimiz ve bölüm öğrencisi arkadaşlarımızla o
DETAYLI BİLGİ
Metalürji ve malzeme mühendisliği öğrencilerini bölümü hakkında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek
DETAYLI BİLGİ
Muhasebe ve Finans sektörüyle ilişkide olmak, ilgili sektörlerden işletmelerle ve çalışanlarla söyleşi, sempozyum, çalıştay vb. gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilere bilimsel ve se
DETAYLI BİLGİ
Kulübümüz Üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesini amaçlayan bir kulüptür. Amacımız oryantiring sporunu üniversite öğrencilerine tanıtmak ve bu sporu sevdirmek. Öğrenciler için do
DETAYLI BİLGİ
1. Mühendislik öğrencilerinin okulda aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmesi için çeşitli çalışma sahaları oluşturmak. 2. Kulüp üyesi olan öğrencilere staj ve iş bulma kolaylı
DETAYLI BİLGİ
Kulübümüzün amacı, psikoloji bilimini tanıtmak, bölümün önemini anlatmak, öğrencilerin bölüme adaptasyonu sağlamak ve arttırmak, öğrencileri psikoloji bilimiyle ilgili bilinçlendirm
DETAYLI BİLGİ
1. Sosyal Hizmet bölümünü tanıtmak. 2. Sosyal Hizmetlerin önemini anlatmak. 3. Bölgede sosyal çalışmalar yapmak. 4. Gerek bölümün gerekse bölüme yatkın öğrencilerin becerilerini g
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrenciler ve Sosyologları bu alandaki bilim insanlarını sosyal kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak. 2. Öğrencileri toplumsal olaylar karşısında sosyolojik düşünme
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi faaliyetlerine katılımı artırmak ve öğrencilerin sportif becerilerinin farkına varmalarını sağlayarak kulüp ve öğrencilerinin birlik
DETAYLI BİLGİ
Tarihi konulara akademik bir bakışla yaklaşarak özel gün ve meseleler hakkında yeni fikirler ortaya koyabilmek adına çalışmalar düzenlemek. Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirme
DETAYLI BİLGİ
1. Mühendislik öğrencilerinin okulda aldıkları teorik bilgiyi uygulamaya dökmesi, bu alanda beceri kazanması için çeşitli imkanlar sağlamaktır. 2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetle
DETAYLI BİLGİ
Üniversite öğrencilerinin sosyal duyarlılığının arttırılması, sosyal projelerle öğrencilerin moral kazanması ve kişilik gelişiminin desteklenmesi, öğrencilerin yaşadığı toplumun
DETAYLI BİLGİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü sektörde en iyi şekilde tanıtmak üyelerin hem okul sırasında hemde okul dışında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birb
DETAYLI BİLGİ
Uluslarası Rekabet Kulübü\\\\\\\'nün amacı sanayide, ticaret ve hukuk alanlarında rekabet ortamının geliştirilmesine yardımcı olmak, haksız rekabet ile mücadele ve bu anlamda başta URTEB
DETAYLI BİLGİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü\\\\\\\\\\\\\\\'nün amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin; 1. Öğrencilerimizin meslke hayatına daha iyi hazırlanabilmelerini sağlamak
DETAYLI BİLGİ
Bu öğrenci kulübünün amacı mensubu olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi çatısı altında öğrencilere yönelik toplantı, kurs, seminer, sempozyum ,çalıştay veya kongr
DETAYLI BİLGİ
Bu öğrenci kulübünün amacı ; mensubu olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi çatısı altında at yetiştiriciliği ve sağlığı alanında öğrencilere yönelik toplantı,
DETAYLI BİLGİ
Veteriner Reprodüksiyon Kulubü, veteriner hekim adaylarının eğitimleri süresince evcil hayvanların gebelik süresi, gebe kalmalarındaki problemlerin tespiti ve çözümü yanında doğum süre
DETAYLI BİLGİ