KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin milli manevi değerlerle donanımlı olarak, moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirerek, akademik gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Gerçekleştirecek sosyal-kültürel ve sanatsal etkinliklerle üniversite öğrencileri ve tüm toplum kesimlerinin milli ve manevi değerlere ilişkin duyarlılıklarının artırılması, sosyal projelerle öğrencilerin moral kazanması ve kişilik gelişiminin desteklenmesi, öğrencilerin yaşadığı toplumun sorunlarına çözümler üreterek, katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Özel Amaçlar: - Üyelerin ve diğer bölüm öğrencilerinin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesine katkı sağlamak. - Kamu ve özel sektördeki alanında uzman kişiler, STK'lar ve öğrencileri bir araya getirilerek bilimsel, kültürel ve sanatsal düşünce yapılarının gelişimine katkıda bulunmak. - Öğrencilerin alanları ile ilgili işbaşı eğitim(staj) imkanlarını geliştirici ve etkinliği arttırıcı uygulamalar yapmak. - Milli ve manevi değerler doğrultusunda sosyal, kültür, sanat, ve spor alanlarında konferans, panel, eğitim amaçlı seminer ve kurslar düzenleyerek üniversite öğrencilerinin ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak. - Topluluk üyelerini belirli aralıklarla bir araya getirerek, istek, öneri ve şikayetlerini dinlemek topluluk çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

FAALİYETLER

1. Milli ve manevi değerler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları(STK) ile birlikte bilimsel, felsefi, kültürel, ve ilmi konularda topluluk üyelerinin, diğer öğrencilerin ve toplumun düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak, sempozyum, konferans, forum, söyleşi, anma toplantıları, şiir dinletileri, fotoğraf sergisi, stant açma ve kurslar düzenlemek, program katılımcılarına katılım belgesi ya da eğitim sertifikası temin etmek. 2. Topluluk faaliyetlerine uygun olarak Web sitesi, broşür, dergi gazete vb. yayın faaliyetlerinde bulunmak. 3.Amaçlar doğrultusunda dergi ve kitaplar temin etmek, yapılan etkinlikleri çeşitli yazılı, görsel ve dijital medya vasıtaları ile başta üyeler olmak üzere tüm öğrencileri ve toplumu bilgilendirmek amacıyla yayınlamak. 4. Öğrencilerin alanları ile ilgili konularda ahlaki davranışlar edinmelerine katkı sağlamak ve teşvik etmek . 5. Topluluk amaçları doğrultusunda, tarihi ve kültürel belgesel-filim gösterimleri, geziler, piknik ve topluluk üyeleri ile ilgili tanışma toplantıları düzenlemek. 6. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, ilk, orta ve Lise Okul öğrencileri ile topluluk amaçları doğrultusunda sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek. 7. Hüsn-i hat, ebru, ney, tezhip vb. milli, manevi ve kültürel zenginliğimizi yansıtan sanat dallarının tanıtılması, sevdirilmesi ve yaşatılmasına dair kurslar, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlemek. 8. Topluluğumuzun temel ilkelerine ters düşmeyen diğer kulüp, topluluk, kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlik yapmak. 9.Öğrenciler,öğretim elemanları ve STK'lar ile işbirliği yaparak toplumsal ve sosyal projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak. 10. Yerel yönetim birimleri ile ortak iyileştirme ve sosyal proje çalışmalarında bulunmak. 11. Topluluk amaçları doğrultusunda üniversite dışından konukları, Rektörlükten izin almak (en az 15 gün önce) suretiyle davet etmek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DEMİRTAŞ

Başkanı: ÖMER AYDIN 05397142787

Üye Sayısı: 11

Yönetim Kurulu:
FATMA NUR MUTLU
AHMET GÜZEL
İLKER AKSU
ZEKERİYA ÖZKARSLI
BAHADIR EMRE GİŞİ
FARUK KARADEMİR
SEDA ÇALIŞKAN
HASAN HÜSEYİN AKSOY
ZÜBEYİR COŞKUN
SEYİT BÜĞRÜ
GÜNERCAN ALÇIBUĞA