YENİLER TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi ve sürdürülebilir kültür bilinci oluşturmasına çalışmak. Kulüp üyelerinin, akademik ve sosyal gelişmelerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektedir.Öğrencilere, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır Kulüp üyelerinin, gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak

FAALİYETLER

1.Amacı doğrultusunda söyleşi 2.Amacı doğrultusunda konferans 3.Amacı doğrultusunda kişisel gelişim sempozyumu 4. Amacı doğrultusunda yarışmalar 5. Amacı doğrultusunda törenler 6. Amacı doğrultusunda sergiler 7. Amacı doğrultusunda ezgi ve marş dinleti programları 8. Amacı doğrultusunda atölye çalışmaları 9.Amacı doğrultusunda açık oturumlar, sempozyumlar 10.Amacı doğrultusunda seminerler, paneller, kongreler

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ.GÖR.MUHAMMED SALİM DANIŞ

Başkanı: 0

Üye Sayısı: 13

Yönetim Kurulu:
YUNUS EMRE ERKMEN
MURAT BİLİ
ULVİ KARAKUŞ
MUSTAFA ÇAPRAZ
BEKİR BAYRAK
FURKAN AZAP
İSMAİL VEFA CANPOLAT
RIFAT KOCABAŞ
İSMET KAYMAK
MUSA TURAN
SERKAN DEMİRAL
FURKAN ELMAS
SELİM YILDIRIM