TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Tüm Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ve öncülüğünde, bireysel, sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak akılcı, sağduyulu, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, farklılıklara saygılı ve yaratıcı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. 2.Gençlerde toplumsal konularda, sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmak ve gençleri yerel, bölgesel ve ulusal proje üretimine yönlendirmek. 3. Bu doğrultuda çeşitli sosyal hizmet projelerini (çevre, sağlık, eğitim...)hayata geçirmek ve gençliğin enerjisini toplumsal bir yarara dönüştürebilmek. 4.Toplumda aktif gönüllülük bilincini yerleştirerek gençlerin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle olara destek olmak ve değişimin önünü açmak. 5.Sivil toplum bilincinin gelişimine yardımcı olmak. 6.Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirmek. 7. Toplumsal barış ve dayanışmayı artırmak. 8.Diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılım sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

FAALİYETLER

1. Toplumsal ve sosyal konularda bilinçli bir kamuoyu oluşturmak. 2.Bireysel gelişimi sağlamak amacıyla konferans, panel, kurs ve benzeri toplum bilincinin gelişimine katkıda bulunmak 3. Farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen yetiştirmeye katkıda bulunmak 4. Topluluğumuzun ve ilgili kurum ve kuruluşların düzenleyeceği etkinlikler aracılığı ile gençlerin kaynaşmasını sağlamak. 5.Toplumsal ve sosyal projelerin öğrenci-öğretim elemanları işbirliği işbirliği ile geliştirilmesini sağlamak 6. Sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenlemek 7. Huzur evi ziyaretlerinde bulunmak 8.MEB tarafından onaylanmış okullar, toplum eğitim merkezleri ve yetiştirme yurtlarında sosyal aktivite çalışmalarını yapmak 9.Toplumsal gereksinimlerin yeterli düzeyde sunulmadığı bölgelerde bölge halkının toplumsal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak. 10.Yerel yönetim birimleri ile ortak iyileştirme ve sosyal proje çalışmalarında bulunmak.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ.GÖR. CAN İLKYAZ

Başkanı: SAMET DURUKAN 05444209871

Üye Sayısı: 16

Yönetim Kurulu:
SAMET DURUKAN
BÜŞRA ECE
KADRİ SEVAL
MUHAMMED BAYRAM
DİLEK İŞÇİMEN
CEREN ESER
İREM DAĞ
AHMET FURKAN DOĞAN
BETÜL DURAK
OĞUZ ŞANCI
ÇAĞLA DURMUŞ
ABDULKADİR KÖMÜRCÜ
MEHMET MERT SAĞIT
BAHAR ÇAPRAK
BÜŞRA DURAN
ELİF ERSOY