ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Uluslarasası Öğrenci Topluluğunun amaçları: 1. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik sağlamak. 2. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerin Üniversitemize ve şehrimize uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için yardımcı olmak. 3. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve diğer öğrencilerle uyum sağlamalarına yardımcı olmak. 4. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerin alanları ile ilgili bilgi, beceri ve görgülerini artıracak faaliyetlerde bulunmak. 5. Kültürel çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak ve üniversitemiz öğrencilerinin farklı dil ve kültürleri tanımalarını sağlayarak farklı dil ve kültürden insanlarla kaynaşmalarını sağlamak. 6. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerin üniversiteye olan aidiyetlerini pekiştirmek. 7. Bu alanda çalışmalar yapan kurum, kuruluş, meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlarla işbirliği yapmak. 8. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerin sorunlarını ya da başarılarını paylaştıkları, eğlenip öğrendikleri, yerli öğrencilerimizle kaynaştıkları, bilimsel-kültürel faaliyetler tasarlayıp uygulayabilecekleri ya da katılabilecekleri bir platform oluşturmak.

FAALİYETLER

1. Amaçlar doğrultusunda bilimsel-kültürel panel, sempozyum, konferans, kongre vb. etkinlikler düzenlemek. 2. Amaçlar doğrultusunda kültürler ve diller arası tanışma ve kaynaşmayı sağlayacak söyleşi, müzik dinletisi, sergiler vb. etkinlikler düzenlemek. 3. Amaçlar doğrultusunda çalışmaları ve sonuçlarını, ilgili öğrencilere ulaştırmak için derleme, basım, yayın faaliyetlerinde bulunmak. 4. Amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin duyurulması için reklam, duyuru vb. tanıtım çalışmaları yapmak. 5. Amaçlar doğrultusunda alanında uzman araştırmacı, yazar, uzman, elçilik görevlisi vb. gibi ilgilileri öğrenciler ile buluşturmak. 6. Amaçlar doğrultusunda kaynaşma, aidiyet duygularını artırmak; yaşanan sorun ve problemleri çözmeye yardımcı olabilmek amaçlı her türlü rehberlik, eğitici ve eğlendirici faaliyetleri gerçekleştirmek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ. DR. ETHEM KADRİ PEKTAŞ

Başkanı: EMREHAN OĞUZ 05367479805

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
ABDRAMAN MOUSSA ABDRAMAN
AMMAR YASSER ELSAYED AHMED YOUNES
HABİB RAHMAN ABED
MOHAMED ABBAS MOHAMED ABDALLA
MOUSTAFA ELSAYED AHMED MEGAHD
ZAKARIA ADOUM ABDOULAYE
ESMAIL ABDULLAH MOHAMMED AL-ROQIHE
JEHAN ABDULLAH GUIAPAR
MOHAMAD NEDAL SAHLOUL
HIDAYATULLAH SAHIL
ASSILECK ANDJA ASSILECK
NOORAINEE MUNLIN
ABDULLAH BAQI NAJI AL-TURKI
EMREHAN OĞUZ
DAWIT TESFAYE GEBREIGZIABHER
KHALED TARBADAR
OBADA ALİ
HAMID JAN NOOR