ÜNİVERSİTELİ AKADEMİK KÜLTÜR TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. "Kültür bir toplumun yıllar hatta asırlarda günümüze gelen bilim, eğitim, ahlak, sanat, hukuk, örf ve adet değerlerinin bütünüdür." tanımından yola çıkarak akademik yaşamda kültüre gereken önemi vermek, bu konuda biz gençlere düşen bilimsel, sanatsal ve ahlaki değerler açısından korunması, yeni değerler kazanması doğrultusunda çalışmaları amaçlar. 2. Takım ruhu oluşturarak kültürel ve sosyal projelerle bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamak. 3. Türkiye'deki kültürel mirasımızın; film, sunum, konferans, seminer, gezi vb. faaliyetlerle farklı gruplara ulaştırmak. 4. Üniversite öğrencilerinin kültürel duyarlılığın kazanılması, sosyal projelerle özgüvenin artırılması sağlamak.

FAALİYETLER

1. Akademik ve kültürel amaçlarımız doğrultusunda alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel, zirve, açık oturum, söyleşi gibi faaliyetlere katılım sağlamak ve etkinlikler düzenlemek. 2. Kültürel ve bilimsel amaçlarımız doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yaparak teknik ve kültürel geziler düzenlemek. 3. Akademik çalışmalar ışığında bilimsel gelişmeler hakkında gündem sohbetleri düzenlemek. 4. Topluluk üyeleri arasında bağlantıyı güçlendirmek adına kaynaşma toplantıları düzenlemek. 5. Kültürel stantlar kurmak, kültürümüze değer veren kişi ve grupların konser, şiir dinletisini düzenlemek. 6. Kültürel film ve belgesel gösterimi yapmak. 7. Akademik gelişim ve kültüre katkıda bulunan kişiler hakkında anma programları gerçekleştirmek. 8. Akademik ve kültürel çalışmalardan yola çıkarak önemli gün ve haftalar için sunumlar yapmak. 9. Akademik ve kültürel amaçlı sürekli yayınlar çıkarmak ve kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında basın açıklaması düzenlemek. 10. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin benzer kulüp ve toplulukları ile birlikte amaçlarımız doğrultusunda çalışmalar yapmak. 11. Sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve bu sayede kültürü meydana getiren unsurlara katkıda bulunmak. 12. Ulusal Ajans aracılığı ile AB projelerinde sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, girişimcilik alanında akademik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ. GÖR. HALİL İBRAHİM GÖKGÖZ

Başkanı: ONUR MERES 05074186110

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
ONUR MERES
NUMAN KÖKÜSARI
SAKİNE ORUÇ
MÜCAHİT ŞEN
EDİP EKİM
ÖMER KAYMAK
ELİF BAYAR
MUHAMMET EMİN KARASAKAL
MUHAMMED SAMİ YALÇINKAYA
EDİP TUNCER
SULTANNUR TALİPOĞLU
AKİFE ALEYNA KESER
FADİME YİĞİT
CEYLAN OĞUZ
MUHAMMED ARSLAN
CAVİT SAKİN
ONUR ÖZBEK
VAHİDE ŞEKER