TÜRKÇE TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine hitap eden bu topluluk, Türkçenin en eski kaynaklarından günümüze üyelerimizle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemeyi, ödüller vermeyi, yayınlar hazırlamayı, Türk dili ve edebiyatı alanında seminerler, konferanslar,geziler, yarışmalar,ücretsiz film gösterimleri, imza ve söyleşi günleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Türkçenin izinde, kitap fuarlarına, tiyatrolara, söyleşilere, sempozyumlara, kütüphanelere, Türk Dil Kurumuna geziler düzenlemek de amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER

1.Öykü, şiir, makale ve deneme gibi yazın türlerinde yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, 2.Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda etkinlikler, kurslar düzenlemek, 3. Şiir dinletileri, ücretsiz film gösterimleri yapmak 4.Türkçenin eğitimi ve öğretiminde eski ve güncel kaynaklar hakkında bilgilere ulaşabilmek amacıyla kütüphanelere geziler düzenlemek 5.Türkçe ve edebiyat alanında önemli isimlerin imza günleri düzenlemek, 6.Hızlı okuma, güzel ve etkileyici konuşma(diksiyon) kursları düzenleyip sertifika vermek, 7.Türkçe eğitimi kapsamında yayınlara ulaşabilmek için kitap fuarlarına geziler düzenlemek, 8.Kitap, dergi ve bülten çıkarmak, 9.Başka illerde düzenlenecek olan konferans, söyleşi, anma toplantıları, şiir geceleri, tiyatro vb. toplantı ve etkinliklere katılmak, 10.Amaca uygun belirli gün ve haftalar kapsamında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ.GRV.ERHAN AKDAĞ

Başkanı: AHMET İLEM GENÇSOYLU 05312132270

Üye Sayısı: 12

Yönetim Kurulu:
AHMET İLEM GENÇSOYLU
SÜMEYYE ÖZAKTAN
MEHMET ŞAFAK
SÜLEYMAN YALIN
EDANUR GÜNDOĞAN
AHMET ÖZSAKARYA
DİLARA AYDIN
YİĞİT ŞEN
BÜŞRA ADIGÜZEL
RABİA YEŞİLTAŞ
FADİME ŞEN
BEYZA NUR KAPLAN