ÇOCUK HAKLARI TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1)Bu topluluğun amacı, çocuk haklarını hedef kitlelere anlatmak, korumak ve gözetmek, eğitimcileri bir araya toplayarak topluma hizmet etmektir. 2)Bu topluluk, çocukların doğru sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve onların sorgulayan özgürlükçü bireyler olarak yetiştirilmesi. 3) Atatürk ilke ve inkılaplarını geleceğin bireyleri olan çocuklara doğru anlatılması, 4) Çocuklarının haklarının istismarın önüne geçilmesi ve zarar görmüş çocukların topluma yeniden kazandırılması çalışır. Çağcıl düşünceye sahip eğitimcilerin bu bağlamda beraber hareket etmeleri için faaliyet göstermektedir.

FAALİYETLER

1) Çocuk haklarını anlatma ve koruma konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yapmak. 2) Çocuk hakları ile ilgili bütün yasa ve uygulamaları hedef kitleye anlatarak bilgilendirmek. 3) Geleceğin anne ve babalarına çocuklar üzerindeki sorumluluklarını öğretici seminerler vermek. 4) Temel eğitim hakları sağlanamayan çocukların haklarını sağlamak için sosyal sorumluluk projeleri üretmek. 5) İmkanları kısıtlı çocukların eğitim-öğretimlerinin devamı için maddi-manevi destek sağlamak. 6) Milli bayramlar, özel ve önemli günlerde çocuklar ile ilgili etkinlikler düzenlemek. 7) Topluluk üyesi bireylerin bilgi ve görgülerini arttıracak gezi ve ziyaretler düzenlemek. 8) Çocuk eğitimi, çocuk hakları ve çocuk gelişimi üzerinde çalışan sanatçı ve bilim adamlarını davet ederek konferans ve seminer verdirmek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ. DR. MÜNEVVER CAN YAŞAR

Başkanı: SARENUR KOÇ 05412489882

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
TAHİR MANAV
LEVİHA DEMİRTAŞ
BURCU SAİDE BAYKAL
BEKİR ARI
GAYE BAYAZİT
BÜŞRA ÖZER
FATMA ŞİKAK
ZEHRA ÇELİK
SEDA TEKİNARSLAN
BUSE TINAN
SEDAT EKİNCİ
MUHAMMET FURKAN KARA
İREM ÇİFTÇİ
GURBET UNCU
SARENUR KOÇ
FURKAN CİHAT ÇUKADAR
MERVE METİN
ELİF AKBOĞA