YÖNETİM VE SİYASET TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamak. 2. Başta Yönetim ve Siyaset olmak üzere yine bu alanlarla bağlantılı olarak Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, bu alanlara ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak. 3. Yönetim, Siyaset,Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarıyla ilgili; çalışma alanlarını tanıtmak, öğrencilerin mesleki becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. 4. Yönetim, Siyaset,Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarına ilgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak. 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde öğrencilerin kolay istihdamını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek. 6. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bulunduğu Afyonkarahisar ilinin geliştirilmesi üzerine projeler oluşturmak ve/veya destek vermek.

FAALİYETLER

1. Panel, sempozyum,konferans,kongre vb. etkinlikler düzenlemek. 2. Çalışmaların sonuçlarını, alanlara ilgi duyan öğrencilere ulaştırmak için derleme, basım, yayın faaliyetlerinde bulunmak. 3. Yönetim, Siyaset,Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarına ilişkin ulusal, uluslararası faaliyetleri izleyerek üyeleri haberdar etmek, bu tür faaliyetlere düzenleyici ve/veya katılımcı olarak destek vermek. 4. Yönetim ve Siyaset Topluluğunun çalışmalarının duyurulması için reklam, duyuru vb. tanıtım çalışmaları yapmak. 5. Yönetim ve Siyaset Topluluğu, yukarıda sıralanan amaç ve faaliyetleri gerçekleştirirken daimi ve geçici komisyonlar kurabilir. Söz konusu komisyonlar aşağıda sıralanmıştır: a. Basın-Yayın komisyonu b. Arşiv-Kütüphane komisyonu c. Tanıtım Komisyonu d.Gezi Komisyonu

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞAHİN ERAY KIRDIM

Başkanı: SEDA BİLGİN 05467322493

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
RAGIP KOŞALAR
SALİH ERDOĞAN
CANSU GÜRLEK
MELİKENUR SARIDERE
SEDA BİLGİN
GAMZE YİĞİT
BÜŞRA ŞAHBAZ
NİHAL UTAL
SÜMEYYEGÜL ÇELİK
FATMA ADIGÜZEL
ŞERİFE AKDOĞAN
MERYEM BULUT
ESRA EFE
EDA NUR KAYA
MELİS YAĞMUR BORAN
EBRU YILMAZ
SEVGİ AKİN
HÜSEYİN ÖZKARALI