BİLİŞİM TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirilmesine destek sağlamak. 2. Bilişim topluluğu üyelerinin serbest zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirilmesini sağlamak. 3. Bilişim ile ilgili istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak. 4. Bilişim teknolojilerinin verimli, etkili ve bilinçli kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemek. 5. Bilişim teknolojileri alanında bilimsel, kültürel etkinliklere katılmak. 6. Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine bilişim alanında destek olmak. 7.Diğer topluluk ve kulüplerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

FAALİYETLER

1. Bilgisayar, Bilişim, E-Öğrenme, Programlama ve İnternet ile ilgili faaliyetlerde bulunur. 2. Bilişim teknolojileri alanında eğitimler, etkinlikler düzenler. 3. Bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler. 4. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin koordinasyonunda; Bilişim ile ilgili kitap, dergi, gazete, CD, bülten hazırlar, yayınlar ve bastırır. 5. Bilişim ile ilgili kitaplık kurup geliştirir.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KAHRAMAN

Başkanı: MUHAMMET EMİR CAN 05388707068

Üye Sayısı: 83

Yönetim Kurulu:
MUHAMMET EMİR CAN
MEHMET ÇAKMAKTEPE
BEKİR MERT MERGAN
NAZLICAN GÜNEŞ
TUĞAY ATASOY
HİLAL SAĞIR
HALİT TURAN
SEVİM AKSU
DİLARA ÜNAL
KÜBRANUR KAHRAMAN
BARAN EMRE BULAK
GAMZE KONUK
BERNA KAHRAMAN
OSMAN YASİN ÖKSÜZ
GÜLSEREN GÜNGÖR
GÜLŞAH ÇETİN
FATMA SARIGÜL
DAMLA GÖKİBİLİ