BİLİŞİM TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirilmesine destek sağlamak. 2. Bilişim topluluğu üyelerinin serbest zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirilmesini sağlamak. 3. Bilişim ile ilgili istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak. 4. Bilişim teknolojilerinin verimli, etkili ve bilinçli kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemek. 5. Bilişim teknolojileri alanında bilimsel, kültürel etkinliklere katılmak. 6. Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine bilişim alanında destek olmak. 7.Diğer topluluk ve kulüplerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

FAALİYETLER

1. Bilgisayar, Bilişim, E-Öğrenme, Programlama ve İnternet ile ilgili faaliyetlerde bulunur. 2. Bilişim teknolojileri alanında eğitimler, etkinlikler düzenler. 3. Bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler. 4. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin koordinasyonunda; Bilişim ile ilgili kitap, dergi, gazete, CD, bülten hazırlar, yayınlar ve bastırır. 5. Bilişim ile ilgili kitaplık kurup geliştirir.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KAHRAMAN

Başkanı: MUHAMMET EMİR CAN 05388707068

Üye Sayısı: 83

Yönetim Kurulu:
MUHAMMET EMİR CAN
ONUR SEZER
SÜMEYYE KOÇ
MELİKE TOPCU
MEHMET ÇAKMAKTEPE
BEKİR MERT MERGAN
GAMZE ŞEN
HATİCE İREM KARTAL
ŞABAN BURAK AKTAŞ
NAZLICAN GÜNEŞ
TUĞAY ATASOY
HİLAL SAĞIR
AHMET KARDEŞ
HALİT TURAN
HATİCE AKBULAT
HALİL TURAN
MERT ÖNCÜL
SEVİM AKSU