SOSYOLOJİ KULÜBÜ

AMAÇLAR

1. Öğrenciler ve Sosyologları bu alandaki bilim insanlarını sosyal kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak. 2. Öğrencileri toplumsal olaylar karşısında sosyolojik düşünme konusunda eğitmek. 3. Öğrencilerin teknik bilgileri yanında sosyal kültürel açıdan bilgilerini yükseltmek. 4. Bu faaliyetlerle öğrenci-öğretim üyeleri ve uygulamada görev alan sosyal bilimciler arasında güçlü bir diyalog kurmak.

FAALİYETLER

1. Sosyolojik film ve belgesel gösterimi yapmak. 2. Klasik ve Çağdaş Sosyologlar üzerine paneller, seminerler düzenlemek. 3. Üyelerine sosyolojik düşünme metodunu kazandırmak amacıyla konferanslar düzenlemek. 4. Sosyolojik metinler üzerine fikri toplantılar düzenlemek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ. GÖR. SONGÜL ALKAN

Başkanı: SERKAN KOCA 05367689300

Üye Sayısı: 21

Yönetim Kurulu:
SERKAN KOCA
ÖZLEM TORUN
MELİKE ARZUMAN
MELİSA BUSE YILDIZ
EMRİYE KOYUNCU
SADİYENUR EVCİMEN
İLKNUR CAN
CANSEL KAYHAN
NAZLI KALKAN
FADİME SOĞANCI
SENA KESKİN
KÜPRA KAYNAK
HAMZA ARAL
ÇİLEM ÖZTÜRK