MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1.Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine, bilimsel tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel projelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak, 2. Topluluk bünyesinde bulunan öğrenci, mezun ve akademisyenlerin ideallerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olması için akademik ve pratik tecrübe kazandırmak. 3.Bilim insanı adaylarına, alanımızdaki konuları ve yeni gelişmeleri duyurmak ve onların bu konulara farklı ve yaratıcı bakış açısı kazandırmalarını sağlamak 5. Halkı güncel bilimsel konularda bilinçlendirmek ve halka bilimi taşımak

FAALİYETLER

1. Üniversitelerden ve özel sektörden konu uzmanı kişilerle toplantılar yapmak, konferanslar düzenlemek. 2. TÜBİTAK' ın öğrencilere sağladığı proje destekleri konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 3. Günümüz koşulları ile daha geniş kitleye ulaşmak için basın- yayın organlarını kullanmak bir gerekliliktir. Bu bağlamda; Amacımız bilimsel makaleler yazmak, üniversite içinde aylık bülten hazırlamak, duvar gazeteleri oluşturmak, röportajlar, radyo programları ile öğrencileri daha sosyal ve daha aktif bir hale getirmek, teknolojik gelişmeleri takip edip bunları diğer arkadaşlarımızla maddi menfaat beklemeden paylaşmaktır. 4. Öğrencilerin üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerine-projelerine doğrudan katılımlarının sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak üzere üniversitenin ilgili organları ile ortak çalışma işbirliği yapmak. 5.Yurt içi, yurt dışı özel yada kamuya ait Ar-Ge merkezlerine, bilim ve teknoloji müzelerine tanıtım ve inceleme gezileri düzenlemek. Sosyal sorumluluk projeleri çatısı altında huzur evleri, SHÇEK ziyaretleri, giyecek yardımı ve kütüphane projeleri.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ.DR. İBRAHİM HAKKI CİĞERCİ

Başkanı: HALE AYŞE KARAMAN 05316915692

Üye Sayısı: 22

Yönetim Kurulu:
HALE AYŞE KARAMAN
NESRİN İREP
GUBSE ATALAY
EBU TALHA OFLAZ
ZEYNEP İNAN
ELİF GEYGÜÇ
GAYE OTURAK
ALİ KAAN ERSİN
ALEYNA BİRSEN
REVAN DOĞRU
HAKAN YALÇIN
ESMA BEKREK
SAFA ÖKSÜZ
HÜMEYSA ŞEKERCİ
KÜBRA DOĞAN
MOHAMMADREZA ARANIAN
HATİCE EDA SÜZEK
DUYGU DEMİR