MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

AMAÇLAR

a) Genel amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak. b) Özel amaçlar: -Mehmet Akif Ersoy' un şahsiyetini ve düşünce dünyasının üniversite gençliğine anlatmak. -Mehmet Akif Ersoy' un eseri olan SAFAHAT' ı üniversite gençliğine tanıtmak. - Afyon Kocatepe Üniversite öğrencilerini milli ve manevi değerlerle buluşturmak - Kendi medeniyetimizin değer yargılarını üniversite gençliğine anlatmak

FAALİYETLER

1. Panel, konferans, seminerler, imza ve söyleşi günleri yapmak 2. Anma günleri düzenlemek 3.Kitap kritik toplantıları ve görsel metaryel sergileri düzenlemek 4. Şehir içi ve dışı faaliyetler yapmak 5.Çeşitli konularda makale yarışması yapmak 6.Şiir geceleri ve süreli yayınlar yapmak 7.Üyeler arasında toplantılar yapmak 8. Stant açmak ve üye çalışması yapmak 9.Diğer üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşları ile faaliyetlerde bulunmak 10.Tanıtım için web sitesi kurmak

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: Dr. Öğr. Üyesi ERAY EĞMİR

Başkanı: SEMİ BOYACI 05456833398

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
MEHMET BELGEMEN
BURAK KOÇ
CİHAD YANIK
SEMİ BOYACI
YASİN ELİBOL
AHMET YASİN DEMİR
OĞUZHAN TURGUT
BİLGEHAN ÇETİNKAYA
MÜCAHİT ARSLAN
ERTUĞRUL ÖZKALDI
MEHMED ZAHİD MADEN
MUHAMMED NUMAN YAKUT
CENGİZHAN TURGUT
İBRAHİM BÜYÜKCİRİT
MEDİNE NUR ADIGÖZEL
MERYEM ADIGÖZEL
MERVE ÇAKIR
MEHMET ALİ FİDAN