MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCE TOPLULUĞU

AMAÇLAR

a) Genel amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak. b) Özel amaçlar: -Mehmet Akif Ersoy' un şahsiyetini ve düşünce dünyasının üniversite gençliğine anlatmak. -Mehmet Akif Ersoy' un eseri olan SAFAHAT' ı üniversite gençliğine tanıtmak. - Afyon Kocatepe Üniversite öğrencilerini milli ve manevi değerlerle buluşturmak - Kendi medeniyetimizin değer yargılarını üniversite gençliğine anlatmak

FAALİYETLER

1. Panel, konferans, seminerler, imza ve söyleşi günleri yapmak 2. Anma günleri düzenlemek 3.Kitap kritik toplantıları ve görsel metaryel sergileri düzenlemek 4. Şehir içi ve dışı faaliyetler yapmak 5.Çeşitli konularda makale yarışması yapmak 6.Şiir geceleri ve süreli yayınlar yapmak 7.Üyeler arasında toplantılar yapmak 8. Stant açmak ve üye çalışması yapmak 9.Diğer üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşları ile faaliyetlerde bulunmak 10.Tanıtım için web sitesi kurmak

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: Dr. Öğr. Üyesi ERAY EĞMİR

Başkanı: MEHMET BELGEMEN 05531484715

Üye Sayısı: 14

Yönetim Kurulu:
MEHMET BELGEMEN
İSMAİL ÇELİK
AYKUT KARAARSLAN
YUSUF ÇELİK
BURAK KOÇ
HASAN YÜRÜŞ
FURKAN ÇETİN
HÜSEYİN YILMAZ
OĞUZHAN DURGUN
AHMET DUMANOĞLU
CELALCAN HACIHASANOĞLU
CİHAD YANIK
ÜMİT YAŞAR ORHA
NAFİ KIRIŞ