AKÜ CAMİİ GENÇLİK TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi camii topluluğu olarak bizler tüm dünyaya bilimin aydınlığında ve erdemin güvencesinde olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. 2.Sosyal, sportif, kültürel ve manevi içerikli buluşmalar sayesinde öğrencilere katkılar sağlamak. 3.Hedef ve hayalleri olan, hayatını 'denge' üzere kurgulayan öğrencilerin aktif bireyler olmasını sağlamak. 4.Caminin birleştirici yönünü öğrencilere tanıtmak. 5.Cami kavramının yeterince yer edinemediği üniversite gençlerine caminin önemini anlatmak. 6.Önemli sahalarda iyi bir işe imza atmış şahsiyetlere üniversitemiz bünyesinde misafir edip biz gençlerin istifadesine sunmak.

FAALİYETLER

Caminin sadece bir ibadet alanı olmadığını sosyal bir alan olduğunu üniversitemiz öğrencilerine göstermek amaçlı; 2. Okuma odaklı gelişim bilinci geliştirmek için kitap, makale, denme ve şiir okumaları yapmak, tahlil yapmak ve okuduklarımızı üretime geçirip sunu, konferans, seminer düzenlemek. 3. Zaman ve uyku düzeni ile ilgili konferans ve seminerler düzenlemek. 4. Edebiyat okumaları düzenlemek. 5. Camii topluluğunun amblemi veya isminin bulunduğu mescitlere bilgilendirici metinler asmak. 6. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dinletileri yapmak. 7. Topluluk dergisi, gazetesi çıkartmak. 8. Çeşitli konularda konferanslar düzenleyip bunları üniversite öğrencilerin istifadesine sunmak. 9. Çeşitli mekanlara kültürel amaçlı geziler düzenlemek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET EMİN TÜRKOĞLU

Başkanı: OĞUZHAN BEDİR 05335566724

Üye Sayısı: 12

Yönetim Kurulu:
OĞUZHAN BEDİR
ERCAN KETENCİ
İBRAHİM ERKAN BİLİM
ESMA DEMİRCİ
SİBEL DEMİR
BURAK BOLAT
EMREHAN OĞUZ
MUSTAFA KARABACAK
OĞUZ BURSA
SAMET KAPARCA
HAFİZE ONAT
MAHMUT GAZİHAN YAMAN