KÜTÜPHANE TOPLULUĞU

AMAÇLAR

-Afyon Kocatepe Üniversite kütüphanelerinin tanıtılması. -Afyonkarahisar ve diğer illerde bulunan Üniversite ve halk kütüphaneleriyle koordineli bir şekilde çalışarak projeler üretmek. - Kültür, sanat, gelişim ve kişisel gelişim faaliyetleri yapmak. - Yerel, bölgesel ve ulusal alanda kütüphaneciliği destekleyecek projeler yapmak. -Ulusal ajans aracılığı ile AB projelerinde kütüphane kültürünü, kitap okumaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak. - Kulüp üyesi arkadaşlarımızla kulübümüzün amacı doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek, kulübümüzün bilinirliğini artırmak ve kulübümüzü daha aktif kılmak.

FAALİYETLER

1.Kültür, edebiyat ve sanat gazetesi çıkarmak 2. Kütüphanemize ait web sitesi yayınlamak 3. Kitap ve edebiyat ile ilgili konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel, zirve açık oturum gibi faaliyetler düzenlemek. 4. . Kitap ve edebiyat ile ilgili konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel, zirve açık oturum gibi faaliyetlere katılım sağlamak. 5. Diğer üniversitelerin benzer kütüphaneleriyle birlikte çalışmalar yapmak. 6. Kütüphanedeki kitapların sayıca arttırılmasını sağlamak için çeşitli bağış vs. etkinlik düzenlemek 7. Kitap fuarlarına, diğer kütüphanelere ve ilgili yerlere geziler düzenlemek. 8. Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphane topluluğu olarak Afyon Kocatepe Üniversitesinde faaliyet gösteren diğer kulüplerle iş birliği içerisinde bulunmak

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ:GÖR. ABDULGAFUR ÇAPADİŞ

Başkanı: DERYA DEMİRTAŞ 05312214150

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
DERYA DEMİRTAŞ
BERAT ALTUNBEK
HATİCE ÇAVDAR
FURKAN YILDIZ
FATİME ANA UYSAL
BÜŞRA YİĞİT
AYŞE NUR YAKAR
AYSUN OK
GÖKSU ŞENTÜRK
FATMA İLHAN
ZEHRA KEM
HASİBE USLU
SÜMEYYE ÇOBAN
HATİCE NUR KARTAL
BERAT KARTAL
SELAHATTİN TEKİNALP
UĞUR CAN TAŞDEMİR
BEHİYE NAMAL