HALK OYUNLARI VE DANS TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. Türkiye'deki kültürel ve geleneksel mirasın temelde geleneksel halk oyunları ve danslarla canlanmasını ve farklı gruplara ulaştırılmasını sağlamak. 2. Öğrencilerin bu toplulukta görev alarak, bilgi yetenek ve ilgileri ölçüsünde hem halk oyunları ve dansta yetenek ve becerilerinin farkına varmalarını, hem de bir araya geldikleri diğer üyelerle birlikte çalışarak sosyal anlamda gelişimlerini de sağlayacak ortam yaratılmasını sağlamak. 3. Halk oyunları ve dans aracılığı ile öğrencilerin sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkmalarını sağlamak. 4. Halk oyunları ve dans aracılığı ile öğrenciler arasında iletişimi geliştirmek. 5. Geleneksel halk danslarımız ile folklorumuz üzerine değerleri tanımak, tanıtmak, geliştirmek, korumak ve yaymak. 6. Üniversite öğrencilerinin halk dansları folklor faaliyetlerine daha etkin katılımlarını sağlamak. 7. Diğer üniversitelerin ilgili kulüpleri ve üniversitemizin diğer topluluk kulüpleri ile ortak çalışmalarla iş birliğini geliştirmek. 8. Öğrencilerle dünya danslarının modern, etkin unsurlarını ve kendi folklorik zenginliğimizi kullanarak modern dans ve dans tiyatrosu projeleri oluşturmak, eğitim vermek ve sahnelemek. 9. Öğrencilere geleneksel halk dansları başta olmak üzere, eşli ve modern dansların eğitimini vererek, gösteriler gerçekleştirmek. 10. Mevleviliğin bir sembolü olan Sema'nın kültürünü öğretmek ve bedensel hareketin öğretimi ile uygulamasını gerçekleştirmek.

FAALİYETLER

1. Halk oyunları, modern dans ve diğer dans türleri üzerine kurslar açmak ve eğitim vermek. 2. Halk oyunları ve dans üzerine konferans, panel, sempozyum, seminerler ve söyleyişiler düzenlemek. 3. Yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara halk oyunları ve dans üzerine destek vermek, destek almak, proje oluşturmak, projelere katılmak. 4. Dergi çıkartmak, sosyal paylaşım sitelerinde grup oluşturmak ve web sitesi kurarak yapmış olduğumuz faaliyetleri duyurmak ve bilgilendirmek. 5. Kulüp öğrencilerimiz ile ulusal ve uluslararası şenlik, festival, şölen, gösteri, yarışma vb. faaliyetlere katılmak, üniversite ve kulübümüzün tanıtımı sağlamak. 6. Üniversitemizde organize edilen bahar şenlikleri, mezuniyet törenleri, açılış, temel atma, tören vs. etkinliklere halk oyunları ve dans gösterileri ile katılarak destek vermek. 7. Diğer kurum, kuruluş ve öğrenci topluluk ve kulüplerinden gelecek talepler doğrultusunda, üniversitemizin ilgili birimlerini (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Organizasyon Hizmetleri Birimi) görevlendirmeleri ile bayram, açılış, temel atma, tören vs. etkinliklere halk oyunları ve dans gösterileri ile katılmak.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ÖĞR.GÖR. HÜSEYİN CAN KAY

Başkanı: FADİME AYDIN 05367869023

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
FADİME AYDIN
TUNAHAN ÖZYALÇIN
MÜCAHİT YILDIRIMER
AYNUR CAN
HASAN BUZDAĞLI
FATİH EREN YELKEN
AHMET ARSLAN
İREM ÇOBANOĞLU
OĞUZHAN ÖZGEN
BÜŞRA DEMİRÖRS
BİRKAN GENÇ
ZİŞAN NUR GÜMÜŞ
NAFİA YAĞMUR BEDEL
ECEM ATİK
MEHMET KAYMAZ
İFFET YILMAZ
DİLARA MERCAN
NEZİHE KALE