BİLGİ VE DEĞERLER TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1.Yapılacak akademi okumaları ile tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı, islam ve düşünce geleneğini tanıtmayı, ilmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı, temel düzeyde okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı, iktisadi, siyasi,toplumsal ve kültürel bir bakış açısı kazandırmayı, ileri düzeyde okuma, çözümleme ve temel düzeyde yazma becerisi kazandırmayı amaçlamaktır.

FAALİYETLER

1.Amaçları doğrultusunda; bilimsel, felsefi, kültürel ve ilmi konularda üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak, sempozyum, konferans, forum, söyleşi, anma toplantıları, şiir geceleri, tiyatro, yarışma gibi aktiviteler düzenlemek, bu gibi kongre ve toplantılara katılmak 2.Amaçları doğrultusunda; Kitap, dergi, gazete ve bülten çıkarmak; radyo, televizyon ve diğer yollarla yazılı görsel yayın hazırlamak, 3. Amaçları doğrultusunda; Öykü, şiir, makale ve deneme gibi dallarda yarışmalar düzenlemek, 4.Amaçları doğrultusunda; Üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak kamplar düzenlemek, 5. Amaçları doğrultusunda; Şehir içi ve şehir dışı gezi, piknik, spor organizasyonları, turnuva, konserler ve ziyaretler düzenlemek, 6. Amaçları doğrultusunda; Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek için kermes, fotoğraf sergisi, stant açma, vb.spor organizasyonları, yarışmalar, anma geceleri ve konserler organize etmek, 7.Amaçları doğrultusunda; Üniversite öğrencilerinin ve Afyonkarahisar halkının ilim, kültür, sanat ve irfan seviyesinin yükseltisi maksadıyla muhtelif seminer ve sohbetler tertip etmek. Bu maksatla ramazan sohbetleri ve aylık seminerler tertip etmek. 8. Amaçları doğrultusunda; Toplululuk üyelerinin ve diğer üniversite öğrencilerinin farklı şekillerde ve ülkelerde okuyan öğrencilerle akademik düzeyde fikir alışverişinde bulunmalarını ve ortak programlar icra etmelerini sağlamak, 9.Amaçları doğrultusunda; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla amacında yazılan alanlara giren konularda ortak projeler yürütmek, 10.Amaçları doğrultusunda; Bilimsel, kültürel, felsefi, akademik konularda üyelerinin ve tüm öğrencilerin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, kendilerini ifade etme ve geleceğe hazırlamada katkı sağlayacak konferans, panel, söyleşi, forum gibi aktiviteler düzenlemek, katılmak, 11.Amaçları doğrultusunda; Topluluk ismindeki Akademi kavramıyla ilgili olan vakıf, sendika, dernek, cemiyet sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı geliştirmek üzere platformlar oluşturmak ve programlar organize etmek, 12. Amaçları doğrultusunda; Üyelerine ve tüm öğrencilere katkı sağlayacak gezi, yuvarlak masa toplantıları, kürsü çalışmaları gibi faaliyetler gerçekleştirmek,

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DR. ÖĞR. ÜYESİ ORKHAN MUSAKHANOV

Başkanı: ÖMER YARAR 05349848064

Üye Sayısı: 18

Yönetim Kurulu:
SELİM DANYERİ
EREN GÜLER
EMBİYA YILMAZ
MEHMET SALİH ACİR
MUSA KOCATAŞ
MEHMET GÖKAY
ÖMER YARAR
ŞÜHEDA NUR SOĞANCOĞLU
HALİL İBRAHİM AYDENİZ
HÜSEYİN GÜLLÜÇAY
ENBİYA AÇİKGÖZ
RASUL KOCABAŞ
AYLİN TANYILDIZI
YASİN EROL
HABİBE EREN
SEVİYE KIZILÖZ
ELİF YAZIT
ABDULKADİR GÜNDÜZ