GENÇ TEMA TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1.Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadelei toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek, 2.Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği oluşturmak,3. Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar yürütmek ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek, 4.Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye' nin geleceğini güvenceye almak, 5.Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak, 6.Bu amaçları gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim faaliyetleri yapmak, seminerler vermek, 7.Öğrencilerimizin doğayla barışık geleceği düşünenbireyler olmaları için katkıda bulunmak.

FAALİYETLER

1.Doğal zenginliklerimizin bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer ve panel düzenleme 2.Doğal felaketlerin doğuracağı sonuçlar konusunda bilgilendirme çalışmaları 3. Çocuklarla eğitim ve farkındalık etkinlikleri, 4. Yeşil kampüs çalışmaları 5.Fidan dikimi- meşe palamudu toplama ve ekimi etkinlikleri 6.Eğitim organizasyonları 7. Stant - tanıtım çalışmaları 8. Şenlik ve festival organizasyonları 9. Kampanyalar 10. Farkındalık etkinlikleri ( yürüyüş, flaşh mob vb. ) 11.Fotoğraf, afiş ve kısa film yarışları 12.Doğa gezileri 13.Yeşil kampüs çalışmaları 14.İşbirliği projeleri (diğer topluluklarla vb...) 15. Ulusal ve uluslar arası projeler, 16. Alanında yerel ve ulusal toplantılara katılım sağlama

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ. DR. UĞUR CENGİZ ERİŞMİŞ

Başkanı: MUHAMMED BALI 05319412365

Üye Sayısı: 15

Yönetim Kurulu:
MUHAMMED BALI
ESRA DÖNMEZ
HARUN COŞKUN
CEREN EFENDİOĞLU
AYÇA ÇETİN
SERAP ÖZCAN
KÜBRA GÜNCAN
SEDA TAŞÇI
SEMA SARAÇ
MERVE AKMAN
AHMET YILDIRIM
ZEYNEP BAKIR
MAHMUT KETENALAN
ÜMİT UÇAR
AYŞE UŞAK