FİNANSAL DÜŞÜNCE KULÜBÜ

AMAÇLAR

GENEL AMAÇLAR: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirecek sosyal-kültürel etkinliklere gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak. ÖZEL AMAÇLAR: 1. Üyelerin ve diğer ikdisadi bölüm öğrencilerinin finansal alanlardaki piyasalarda yoğun olarak kullanılan programlar hakkında bilgi sağlanması ve geliştirilmesi, 2. Kamu ve özel sektördeki bağlı kuruluş uzmanları ile öğrencilerin bir araya getirilerek finansal düşünce yapılarının gelişimine katkıda bulunmak, 3. Öğrencilerin alanları ile ilgili staj imkanlarını geliştirici ve etkinliği arttırıcı uygulamalar yapmak, 4. Öğrencilerin finansal anlamdaki ilgili konularda sektördeki yeniliklere teşvik etmek, 5. Üniversitemizin öğretim üyelerinin kamu ve özel sektör uzmanlarının katıldığı seminer, panel vb. organizasyonlarının planlanması.

FAALİYETLER

1. Çeşitli sosyal aktiviteler ile öğrenci bütünlüğünü sağlamak ve motive etmek amaçlı kültürel amaçlı geziler, 2. Kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak sektördeki yönetmelik ve programlar hakkında sempozyumlar, paneller, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenleyerek bu programlara ilişkin katılımcılara katılım belgesi ya da eğitim sertifikası temin etmek. 3. Piyasada kullanılan yazılım programlarına ilişkin çalışmalar yapmak. 4. Güncel dergi ve kitaplar temin ederek piyasa hakkında güncel bilgiler sağlamak, 5. Kulüp faaliyetlerine uygun olarak bir web sitesi kurmak, 6. Muhasebe ve finans alanında faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak, 7. Kamu, Özel kuruluş ve akademik alanda yapılacak olan kongre, konferans, seminer vb. faaliyetlere katılmak.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ. DR. CANTÜRK KAYAHAN

Başkanı: ALİ DEMİR 05414412095

Üye Sayısı: 16

Yönetim Kurulu:
KASIM KALAYCI
SELİN KARAOĞLAN
HASAN KORKMAZ
FUNDA MAHMAT
BARAN HÜSEYİN PALALI
GAMZE ŞİRİN ARAT
GÜLÇİN SOYLU
RABİYA USLU
AYTUNGA ŞÜKRAN KARAÖMER
HALİME SARAÇ
CEMAL OKUMUŞ
EMRE ÖZTÜRK
EZGİ DEMİRHAN
ADEM GÜNDÜZ
GİZEM VANAZ
ONUR KARAGÖZ