ETİK TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1.Etik ilkelerinin ve uygulamalarının araştırılması,belirlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. 2.Etik kültürünü geliştirmek, yerleştirmek ve gençlerin etik hassasiyetlerini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini düzenlemek. 3.Etik üzerine yapılacak çalışmalara bilimsel destek olmak. 4.Etik konusunda çalışmalar yapan kurum, kuruluş, meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlarla işbirliği yapmak 5.Kamuda etik kültürünü geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak

FAALİYETLER

1.Genel amaçlara uygun konferans seminer ve sempozyum düzenlemek 2.Genel amaçlara uygun kitap okuma programları ve çalıştaylar düzenlemek 3.Genel amaçlar doğrultusunda toplumda etik farkındalığını artıracak paneller düzenlemek. 4.Genel amaçlara uygun etik konulu çalışmalara destek olmak 5.Genel amaçlar doğrultusunda etik değerlere sahip öğrencileri programlara teşvik etmek 6. Genel amaçlar doğrultusunda etik alanında uzman araştırmacı yazarları öğrenciler ile buluşturmak 7.Genel amaçlar çerçevesinde online haber-iletişim portalı oluşturmak

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: ARŞ.GÖR.EMRE BAYSAN

Başkanı: 0

Üye Sayısı: 14

Yönetim Kurulu:
CEM ÖZDEMİR
ADEM KÜRCAN
ABDULKADİR GÜNDÜZ
YASİN EROL
BÜŞRA ÖZDEMİR
ŞULE ERYILMAZ
EMİR ABDULLAH ÖZÇELİK
ÖMER YARAR
MUSTAFA UZUN
İSMAİL UZUN
MUHAMMET AYDIN
RASUL KOCABAŞ
BÜNYAMİN SOYKAN
BURHAN ÇAĞLAR