ÜNİVERSİTELİ AKADEMİK KÜLTÜR TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. "Kültür bir toplumun yıllar hatta asırlarda günümüze gelen bilim, eğitim, ahlak, sanat, hukuk, örf ve adet değerlerinin bütünüdür." tanımından yola çıkarak akademik yaşamda kültüre gereken önemi vermek, bu konuda biz gençlere düşen bilimsel, sanatsal ve ahlaki değerler açısından korunması, yeni değerler kazanması doğrultusunda çalışmaları amaçlar. 2. Takım ruhu oluşturarak kültürel ve sosyal projelerle bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamak. 3. Türkiye'deki kültürel mirasımızın; film, sunum, konferans, seminer, gezi vb. faaliyetlerle farklı gruplara ulaştırmak. 4. Üniversite öğrencilerinin kültürel duyarlılığın kazanılması, sosyal projelerle özgüvenin artırılması sağlamak.

FAALİYETLER

1. Akademik ve kültürel amaçlarımız doğrultusunda alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel, zirve, açık oturum, söyleşi gibi faaliyetlere katılım sağlamak ve etkinlikler düzenlemek. 2. Kültürel ve bilimsel amaçlarımız doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yaparak teknik ve kültürel geziler düzenlemek. 3. Akademik çalışmalar ışığında bilimsel gelişmeler hakkında gündem sohbetleri düzenlemek. 4. Topluluk üyeleri arasında bağlantıyı güçlendirmek adına kaynaşma toplantıları düzenlemek. 5. Kültürel stantlar kurmak, kültürümüze değer veren kişi ve grupların konser, şiir dinletisini düzenlemek. 6. Kültürel film ve belgesel gösterimi yapmak. 7. Akademik gelişim ve kültüre katkıda bulunan kişiler hakkında anma programları gerçekleştirmek. 8. Akademik ve kültürel çalışmalardan yola çıkarak önemli gün ve haftalar için sunumlar yapmak. 9. Akademik ve kültürel amaçlı sürekli yayınlar çıkarmak ve kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında basın açıklaması düzenlemek. 10. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin benzer kulüp ve toplulukları ile birlikte amaçlarımız doğrultusunda çalışmalar yapmak. 11. Sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve bu sayede kültürü meydana getiren unsurlara katkıda bulunmak. 12. Ulusal Ajans aracılığı ile AB projelerinde sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, girişimcilik alanında akademik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: YRD. DOÇ. DR. İSMAİL CİĞERCİ

Başkanı: AHMET BARAN ÇAKAN 05462820548

Üye Sayısı: 16

Yönetim Kurulu:
AHMET BARAN ÇAKAN
MERVE ASENA ÇİÇEK
HİLAL EKİM
BÜŞRA ŞAHİN
HAKAN İŞCAN
EBU ENES YILDIRIM
ENES IŞIK
SENA NUR ÇADIRCI
NAZLI ÜSTÜNDAĞ
EMRE AKARSU
FATMANUR ÜNAL
FURKAN EKİCİ
SAADETTİN ADATEPE
CANSU YILMAZ
AYŞE LEVENT
ABDULLAH ULU