YABAN HAYATI KORUMA VE KURTARMA TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1. YABAN Hayatı Gönüllüsü Topluluk Üyelerine Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayvan Hastanesine getirilen ve ülke genelinde yardıma muhtaç yaban hayvanlarının ilk yardım,tedavi,sağlık, bakım ve beslenme hizmetlerine yardım etmek destek olmak 2. Yaban hayatı gönüllüsü Veteriner Fakültesi öğrencilerine ,yaban hayatı koruma ve kurtarma konularında uzman kişilerce teknik eğitimler verilerek öğrencilerin bu alanda tecrübe kazanmasını sağlamak 3. Yaban hayatı gönüllüsü olarak topluluğa katılan diğer Fakülte öğrencilerine yaban hayatı koruma ,yaban hayvanlarına bakım ve beslenme konularında bilgi vermek , işbirliği sağlamak ,doğaya yakınlaşmalarına destek vermek 4. Ülke içi ve ülke dışı yaban hayatı ilk yardım , araştırma, koruma ve rehabilitasyon konularında çalışmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak 5. Yaban hayatına gönül vermiş , bu konuda eğitim almış, yeterince deneyimli üyeleri ile ulusal arenada faaliyetlere, eğitimlere katılmak Afyon Kocatepe Üniversitesinin ismini gururla taşımak , Üniversitenin tanınırlığını ve popularitesini arttırmak 6. Yaban hayatını koruma ve kurtarmanın önemi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yürütmek. 7. Doğa koruma faaliyetleri adı altında, trekking, gözlem gibi doğa etkinlikleri gerçekleştirmek, öğrencilere doğayı tanıtmak ve sevdirmek, doğaya duyarlı gençler yetiştirmek 8. Sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrencilerin moral, kişilik ve bilişsel gelişimini desteklemek, toplum bilincinin sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerin ve disiplinler arası etkileşimini çözümleyebilmelerine katkıda bulunmak.

FAALİYETLER

1.Bölgede yardıma muhtaç yaban hayvanlarına ilk yardım, tedavi, sağlı, bakım ve beslenme hizmetlerine yardımda bulunmak. 2.Yaban hayatı hakkında bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütmek. 3.Topluluk amaçlarına uygun kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmek. 4.Çevre eğitim kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmek, doğa korumanın önemini anlatan seminerler vermek, çeşitli destek kampanyalarında bulunmak. 5. Öğrencilerin birbiri ile tanışıp kaynaşması için sosyal faaliyetler yapmak, aynı amaçlarla çalışan grup, topluluk ve kişilerle işbirliği yapmak. 6. Amaçları doğrultusunda bilimsel, mesleki ve teknik konferans, seminer,sempozyum, gezi, kurs vb. düzenlemek ve katılımı sağlamak

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ. DR. EMİNE HESNA KANDIR

Başkanı: 0

Üye Sayısı: 12

Yönetim Kurulu:
UTKUHAN SAVRUNLU
CANSEL AYDIN
OKAN CAN
SERAY ECE UZ
ALİ OSMAN DERE
GÖKÇE NUR KURU
FERHAT ÜSTÜN
OZAN TEMÜROĞLU
ONUR DİLBİLMEZ
HULUSİ BURAK ÇAK
FATMA GÜLSÜM ÇELİK
DOĞAN CAN HANEY