MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TOPLULUĞU

AMAÇLAR

1.Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine, bilimsel tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel projelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak, 2. Topluluk bünyesinde bulunan öğrenci, mezun ve akademisyenlerin ideallerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olması için akademik ve pratik tecrübe kazandırmak. 3.Bilim insanı adaylarına, alanımızdaki konuları ve yeni gelişmeleri duyurmak ve onların bu konulara farklı ve yaratıcı bakış açısı kazandırmalarını sağlamak 5. Halkı güncel bilimsel konularda bilinçlendirmek ve halka bilimi taşımak

FAALİYETLER

1. Üniversitelerden ve özel sektörden konu uzmanı kişilerle toplantılar yapmak, konferanslar düzenlemek. 2. TÜBİTAK' ın öğrencilere sağladığı proje destekleri konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 3. Günümüz koşulları ile daha geniş kitleye ulaşmak için basın- yayın organlarını kullanmak bir gerekliliktir. Bu bağlamda; Amacımız bilimsel makaleler yazmak, üniversite içinde aylık bülten hazırlamak, duvar gazeteleri oluşturmak, röportajlar, radyo programları ile öğrencileri daha sosyal ve daha aktif bir hale getirmek, teknolojik gelişmeleri takip edip bunları diğer arkadaşlarımızla maddi menfaat beklemeden paylaşmaktır. 4. Öğrencilerin üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerine-projelerine doğrudan katılımlarının sağlanmasına yönelik düzenlemeleri yapmak üzere üniversitenin ilgili organları ile ortak çalışma işbirliği yapmak. 5.Yurt içi, yurt dışı özel yada kamuya ait Ar-Ge merkezlerine, bilim ve teknoloji müzelerine tanıtım ve inceleme gezileri düzenlemek. Sosyal sorumluluk projeleri çatısı altında huzur evleri, SHÇEK ziyaretleri, giyecek yardımı ve kütüphane projeleri.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ.DR. İBRAHİM HAKKI CİĞERCİ

Başkanı: YASİN MERT AKGÜL 05319416158

Üye Sayısı: 14

Yönetim Kurulu:
YASİN MERT AKGÜL
MERYEM GÖKOĞLU
BURCU ALTIN
KÜBRA SEVİNÇ
TUĞÇE SANCAR
MERVE SAHRA BİLGİN
CİHANGİR DOĞAN
İLKNUR KASAL
GİZEM CİHAN
ENES AK
MUSTAFA ERYILDIRIM
KADİR TURAN
AYŞE KARAMOÇU
BAYRAM İLKHAN