GENÇ AKADEMİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

AMAÇLAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik döneminde aldığı derslerin yanında kongre,sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel etkinlikler ile sosyal faaliyetlere iştirak etmelerini sağlamak akademik ve kişisel gelişmelerine ciddi katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER

1. Topluluk amaçları doğrultusunda panel, konferans, seminer, eğitim vb. organizasyonlar düzenlemek 2. Öğrencilerin mesleki kariyerlerine katkı sağlayacak, gezi ve ziyaretler organize etmek. 3. Topluluğun web sayfası yapmak. 4. Amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin duyurulması amacıyla dergi, gazete vb. materyaller çıkarmak. 5. Farklı öğrenci kulüp ve toplulukları ile ortak organizasyonlar tertip etmek. 6. Sosyal sorumluluk projelerine katkı yapmak ve bu projelerde yürütücü ya da ortak olmak. 7. Öğrencilerin mesleki yeteneklerine katkı sağlamak ve okul sonrası istihdam edilebilirliklerine destek olmak amacıyla kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek. 8. Düzenleyeceği faaliyetlere ilişkin tanıtım faaliyetleri ve sponsorluk çalışmaları yapmak. 9. Topluluk amaçları doğrultusunda sosyal içerikli organizasyonlar düzenlemek. 10. Öğrencilerin kişisel ve akademik gelişmelerine katkı yapacak sosyal ve kültürel alanlarda ve eğlendirici faaliyetler gerçekleştirmek.

TOPLULUK ÜYELERİ

Danışman Hocası: DOÇ.DR. TAYFUN UYGUNOĞLU

Başkanı: MUHİTTİN ŞAHİN 05052965100

Üye Sayısı: 9

Yönetim Kurulu:
MUHİTTİN ŞAHİN
İHSAN YEŞİLYURT
EMRE SANAR
MUHAMMED YILMAZ
EMRE CAN ÇOTUR
EKREM ERDOĞAN
EMRE UZUN
FEVZİ MUSA GALİN
ABDULBAKİ ÇELİK