Toplam Faaliyet Sayısı

33 100% Complete

Konferans/Kongre/ Panel Yüzdesi

18.181818181818% 33%

Konser/ Sergi Yüzdesi

6.0606060606061% 6.0606060606061%

Seminer/ Çalıştay/Sempozyum Yüzdesi

15.151515151515% 15.151515151515%

Film Gösterimi / Belgesel/ Teknik Gezi/Diğer Yüzdesi

60.606060606061% 60.606060606061%
TOPLULUK SAYISI
KULÜP SAYISI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TOPLAM ÜYE SAYISI

Öğrenci Toplulukları

1.Milletimizin gözbebeği olan genç nesile tarih şuuru kazandırarak ceddinden aldığı mirası şerefle ve azimle taşıma ruhu kazandırmak 2.Geleneklerine bağlı ancak madern, dünü unutmay
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi camii topluluğu olarak bizler tüm dünyaya bilimin aydınlığında ve erdemin güvencesinde olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. 2.Sosyal, sportif, kültürel ve
DETAYLI BİLGİ
Öğrencilerin; Atatürk ve Cumhuriyetimiz hakkında bilgi birikimlerini geliştirmek, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birer genç olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Atatürk'ün düşünce
DETAYLI BİLGİ
1.Yapılacak akademi okumaları ile tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı, islam ve düşünce geleneğini tanıtmayı, ilmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve ba
DETAYLI BİLGİ
1. Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirilmesine destek sağlamak. 2. Bilişim topluluğu üyelerinin serbest zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirilmesini sağla
DETAYLI BİLGİ
Coğrafya bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak, Türkiye'nin coğrafi yapısını anlatan seminer ve konferanslar düzenlemek- çevre bilincini geniş kitlelere yaymak.
DETAYLI BİLGİ
1)Bu topluluğun amacı, çocuk haklarını hedef kitlelere anlatmak, korumak ve gözetmek, eğitimcileri bir araya toplayarak topluma hizmet etmektir. 2)Bu topluluk, çocukların doğru sosyalleşm
DETAYLI BİLGİ
1.Dağcılık faaliyetleri adı altında,trekking, hiking, kaya tırmanışı (bouldering ,uzun duvar tırmanışı,ferrata vs.) alpin stil etkinlikler gerçekleştirmek, öğrencilere dağcılık faa
DETAYLI BİLGİ
1.Engellilerin üniversite esnasında yaşamış oldukları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler de bulunmak. 2. Engelli öğrencilere eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak
DETAYLI BİLGİ
1.Etik ilkelerinin ve uygulamalarının araştırılması,belirlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak. 2.Etik kültürünü geliştirmek, yerleştirmek ve gençlerin
DETAYLI BİLGİ
1.Üyelerinin fotoğraf hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek 2. Üyelerinin yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermek 3. Üyelerinin fotografik çalışmalarını se
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrencilik döneminde aldığı derslerin yanında kongre,sempozyum, konferans ve pan
DETAYLI BİLGİ
Yönetenin ve yönetilenin giderek değişip geliştiği dünyamızda gelecekteki bu olası mümkün gelişmelere ve değişikliklere hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve liderlik kelimesinin ve vas
DETAYLI BİLGİ
1.Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadelei toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bil
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemiz ve fakültemiz öğrencilerine girişimciliğin önemi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.
DETAYLI BİLGİ
1. Türkiye'deki kültürel ve geleneksel mirasın temelde geleneksel halk oyunları ve danslarla canlanmasını ve farklı gruplara ulaştırılmasını sağlamak. 2. Öğrencilerin bu toplulukta g
DETAYLI BİLGİ
Topluluğumuzun ismi doğrultusunda yardımın devamlılığını sağlamak.Peygamber Efendimizin Müslüman Müslümanın din kardeşidir.Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez. Her kim Müslüman
DETAYLI BİLGİ
Sosyal,kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların korunmasını desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, üniversite öğrencilerin
DETAYLI BİLGİ
1.Medeniyetin, "Bir topluluğun maddi ve manevi alanlarına, edebiyat güzel sanatlar, ilim, fikir ve felsefe, teknik, ve ahlak alanlarına, ortak bir yön, neşe, hüzün, hız ve ortak motifleri ver
DETAYLI BİLGİ
1. Kendi ülkemiz öncelikli olmakla birlikte komşu ülkelerimizin, hatta dünya adını daha önce hiç duymadığımız, farklı coğrafyalardaki insanların yaşayış tarzlarını, yaşam koşull
DETAYLI BİLGİ
İşletme ve ekonomi topluluğunun amaçları: Afyon kocatepe üniversitesi bünyesinde bulunan öğrencilerin bütününe hitap eden, öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimin yanında kişi
DETAYLI BİLGİ
Üniversite gençliği ile beraber zararlı tüm bağımlılıklara karşı (tütün,alkol, madde teknoloji) farkındalık oluşturmak; sağlıklı, ahlaklı, başarılı bir nesil yetişmesine yardı
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri bisiklet binmek ve bisiklet bilinci oluşturulması, bisikletli yaşamın benimsenmesinin ve kültürel gezilerin koordine edilmesi için kurulmuştur
DETAYLI BİLGİ
Üniversite öğrencilerinin, yetişmiş meslek erbabı insanların, münevverlerin, mütehassısların, eğitimcilerin, sanayicilerin neticede aklı eren her iyi niyet sahibinin dünya gidişatını
DETAYLI BİLGİ
Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin milli manevi değerlerle donanımlı olarak, moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum
DETAYLI BİLGİ
-Afyon Kocatepe Üniversite kütüphanelerinin tanıtılması. -Afyonkarahisar ve diğer illerde bulunan Üniversite ve halk kütüphaneleriyle koordineli bir şekilde çalışarak projeler üretmek.
DETAYLI BİLGİ
a) Genel amaçlar: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak
DETAYLI BİLGİ
1.Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine, bilimsel tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel projelerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak, 2. Topluluk bünyesinde bulunan öğrenc
DETAYLI BİLGİ
Müzikle uğraşan ve müziğe ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerimizi tek bir çatı altında toplayarak kurslar, seminerler, kültür gezileri konserler, moral ve yardım etkinlikleri düzenle
DETAYLI BİLGİ
Kamu Denetçiliği Kurumu' nun (ombudusmanlık) üniversite bünyesinde tanıtımını ve çalışma alanını çeşitli faaliyetler aracılığıyla bilgilendirilmesinin yapılması.
DETAYLI BİLGİ
Rerkreayon ve dinlence faaliyetlerine yönelik olarak kaynaştırma amaçlı rekreatif eğitsel oyunlar, hobi amaçlı spor organizasyonları, Boş zamanları etkili ve verimli bir şekilde değerlen
DETAYLI BİLGİ
Bilim, hobi ve rekreasyonel amaçlı robot tasarımları yapmak ve ilgili alanlardaki yarışmalara katılmak.
DETAYLI BİLGİ
Öğrencilerin sanat disiplinlerini tanıması, sanatsal ilgi alanları edinmeleri, sanat dallarını eleştirebilme kabiliyetini kazanmaları ve entelektüel açıdan kendilerini geliştirmeleri ama
DETAYLI BİLGİ
-Satrancı üniversite bünyesinde ve Afyon' da yaygınlaştırmak - Satranç turnuvaları düzenlemek ve geleneksel turnuvalar yapmak - Satranç bilmeyenlere satranç eğitimi vermek.
DETAYLI BİLGİ
-Günlük film gösterimleri düzenlemek -Sinema kültürü konusunda öğrencileri bilgilendirmek -Gösterime girmeyen ulusal ve uluslararası film festivallerinde başarı kazanan filmleri göster
DETAYLI BİLGİ
Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğunun amaçları; 1. Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini artırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamak. 2. Öğren
DETAYLI BİLGİ
Topluluğun temel amacı Sportif sanatlar olgusunu üniversite öğrencilerine yaşatmak, geliştirmek beraberinde getirdiği sorumluluk, birlikte çalışma takım oyunu gibi alanlarda üyelerine ken
DETAYLI BİLGİ
-Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle personelinin, sanatı tiyatroya olan bağlılıklarını artırmak, aktif şekilde görev almalarını sağlamak. -Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle
DETAYLI BİLGİ
Tüm Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ve öncülüğünde, bireysel, sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak akılcı, sağduyulu, düş
DETAYLI BİLGİ
1.Öğrencilerin gezi-gözlem yoluyla çevrelerini tanımalarını, sosyalleşmelerini ve etrafındaki unsurlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlamaktayız. 2.Ülke ve bölge turizmini sosyal,
DETAYLI BİLGİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine hitap eden bu topluluk, Türkçenin en eski kaynaklarından günümüze üyelerimizle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, Türkçenin doğr
DETAYLI BİLGİ
Uluslarasası Öğrenci Topluluğunun amaçları: 1. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik sağlamak. 2. Üniversitemizde okuyan uluslararası
DETAYLI BİLGİ
1. "Kültür bir toplumun yıllar hatta asırlarda günümüze gelen bilim, eğitim, ahlak, sanat, hukuk, örf ve adet değerlerinin bütünüdür." tanımından yola çıkarak akademik yaşamda kült
DETAYLI BİLGİ
1. YABAN Hayatı Gönüllüsü Topluluk Üyelerine Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hayvan Hastanesine getirilen ve ülke genelinde yardıma muhtaç yab
DETAYLI BİLGİ
Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi ve sürdürülebilir kültür bilinci oluşturmasına çalışmak. Kulüp üyelerinin, akademik ve sosyal gelişmele
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamak. 2. Başta Yönetim ve Siyaset olmak üzere yine bu alanlarl
DETAYLI BİLGİ

Öğrenci Kulüpleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu faaliyetlerine katılımı arttırmak ve öğrencilerin sportif becerilerinin farkına varmalarını sağlayarak kulüp üyelerinin bi
DETAYLI BİLGİ
Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin ve biyomedikal teknolojilerine ilgi duyan diğer akü öğrencilerinin birlikte faaliyet yapmaları, proje geliştirmeleri, toplantı ve gezi düzenlemeleri
DETAYLI BİLGİ
Yüksekokul öğrencilerine ve kendisini dış ticaret alanında geliştirmek isteyenlere yönelik, eğitici ve yol gösterici çalışmalar, programlar düzenleyerek hem bölümümüzü tanıtmak hem
DETAYLI BİLGİ
1. Elektrik enerjisini içinde barındıran bölümlerdeki arkadaşlarla ortaklaşa çalışmak, kulübümüze üye olmalarını ve kulübümüzün faaliyetlerine katılımını sağlamak, 2. Yeni ge
DETAYLI BİLGİ
Kulübümüzün amacı üniversitemizde ve ülkemizde AKÜ Felsefe Kulübü olarak vizyon oluşturmak, insanları felsefedeki düşünsel faaliyetlerini arttırmak.
DETAYLI BİLGİ
GENEL AMAÇLAR: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, b
DETAYLI BİLGİ
Üniversitemizde gastronomi bilinci oluşturmak ve gastronomi ve mutfak sanatlarına ilgi duyan öğrenci ve akademisyenler için etkinlikler düzenlemek.
DETAYLI BİLGİ
Yeni açılan fakültemizde sosyal ilişkileri arttırmak, hukuk eğitimini pekiştirmek asıl amaçlarımızdandır. Hukukçu adaylarının özgür düşünebilmesi için gereken alt yapının kült
DETAYLI BİLGİ
GENEL AMAÇLAR: Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, b
DETAYLI BİLGİ
1. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin uygulama alanında bilgilendirilmesi. 2. Veteriner hekimliğin tanıtılması. 3. Veteriner hekimliğe teşvik etmek.
DETAYLI BİLGİ
Gıda Mühendisliği öğrencilerinin mesleki gelişimleri için kuvvetli bir temel oluşturarak ve öğrencilerin gıda uygulamaları ve ilkeleri hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olm
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrenciler ile Harita Mühendislerini ve bu alandaki bilim insanlarının sosyal, kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak. 2. Öğrencileri hukuki, akademik ve ekonomik olanaklar
DETAYLI BİLGİ
1. Veteriner hekimliği öğrencilerinin uluslararası veteriner hekimliği öğrenci dernekleri ve organizasyonları arasındaki işbirliğini teşvik etmek. 2. Veteriner hekimliği öğrencileri i
DETAYLI BİLGİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin teorik derslerde aldıkları eğitimi sahada görmek adına uygulama alanları oluşturmak, öğrencilerin bakış açılarının gelişt
DETAYLI BİLGİ
Kulübün amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bünyesinde teknik gezi, sosyal faaliyetler, uygulamalı eğitimler, ders içi ve dışı etkinlikler, yerel ve ulusal çapta organ
DETAYLI BİLGİ
Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanların
DETAYLI BİLGİ
İslami Araştırmalar Kulübü ismine yaraşır olarak her türlü bilim, felsefe ve dini yönde öğrencilerin gelişimini sağlamak, islami araştırmalar yapmak ve bu yönde kültürel faaliyetler
DETAYLI BİLGİ
1. Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların okulumuzda mesleki eğitim vermesini sağlamak. 2. Toplu taşıma ve üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar
DETAYLI BİLGİ
Kimya Mühendisliği Bölümünü sektörde en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtımını yapmak. Üyelerin Hem okul sırasında hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek
DETAYLI BİLGİ
Bu kulübün kuruluş amacı Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin; öğrencilik yıllarında daha bilgili, donanımlı ve eğlenceli günler geçirmesidir.
DETAYLI BİLGİ
Metalürji ve malzeme mühendisliği öğrencilerini bölümü hakkında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek
DETAYLI BİLGİ
1. Mühendislik öğrencilerinin okulda aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmesi için çeşitli çalışma sahaları oluşturmak. 2. Kulüp üyesi olan öğrencilere staj ve iş bulma kolaylı
DETAYLI BİLGİ
Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlend
DETAYLI BİLGİ
1. A.K.Ü. bünyesinde bulunan öğrencilerin bilişsel ve teknolojik kriterler doğrultusunda, çağdaş anlayış çerçevesinde, Prototip Motorlu Araçlar Kulübü'ne katılımı sağlamak ve aktif
DETAYLI BİLGİ
1. Sosyal Hizmet bölümünü tanıtmak. 2. Sosyal Hizmetlerin önemini anlatmak. 3. Bölgede sosyal çalışmalar yapmak. 4. Gerek bölümün gerekse bölüme yatkın öğrencilerin becerilerini g
DETAYLI BİLGİ
1. Öğrenciler ve Sosyologları bu alandaki bilim insanlarını sosyal kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak. 2. Öğrencileri toplumsal olaylar karşısında sosyolojik düşünme
DETAYLI BİLGİ
Tarihi konulara akademik bir bakışla yaklaşarak özel gün ve meseleler hakkında yeni fikirler ortaya koyabilmek adına çalışmalar düzenlemek. Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirme
DETAYLI BİLGİ
1. Üniversite öğrencilerini daha sosyal,i daha etkin ve mesleki olarak bilinçli bir birey olmasına katkı sağlamak. 2. Ekip ruhu oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri vb. organizasyonlarla k
DETAYLI BİLGİ
Üniversite öğrencilerinin sosyal duyarlılığının arttırılması, sosyal projelerle öğrencilerin moral kazanması ve kişilik gelişiminin desteklenmesi, öğrencilerin yaşadığı toplumun
DETAYLI BİLGİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü sektörde en iyi şekilde tanıtmak üyelerin hem okul sırasında hemde okul dışında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birb
DETAYLI BİLGİ
Uluslarası Rekabet Kulübü'nün amacı sanayide, ticaret ve hukuk alanlarında rekabet ortamının geliştirilmesine yardımcı olmak, haksız rekabet ile mücadele ve bu anlamda başta URTEB (Ulusl
DETAYLI BİLGİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü'nün amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin; 1. Öğrencilerimizin meslke hayatına daha iyi hazırlanabilmelerini sağlamak amacıyla, öğ
DETAYLI BİLGİ
Veteriner Reprodüksiyon Kulubü, veteriner hekim adaylarının eğitimleri süresince evcil hayvanların gebelik süresi, gebe kalmalarındaki problemlerin tespiti ve çözümü yanında doğum süre
DETAYLI BİLGİ